Visselblåsartjänst

Vår helhetslösning för hantering av visselblåsning är användarvänlig och enkel.

Fördelar med vår visselblåsartjänst

Hjälp av experter

Våra experter är en oberoende part som hjälper er med initial bedömning och värdering av inkommande ärenden. Vi kan även hjälpa till med utredningar i specifika fall.

Enkel implementering

Visselblåsartjänsten är enkel för dig att implementera och använda. Hos oss får du hjälp från början till slut, allt för att göra arbetet er visselblåsarfunktion så effektivt och tryggt som möjligt.

Helhetslösning

Med visselblåsartjänsten får du ett digitalt rapporteringssystem för visselblåsning samt hantering och bedömning av inkommande ärenden.

Varför behövs en visselblåsarfunktion?

En visselblåsarfunktion behöver finnas på plats i en organisation för att anställda ska kunna rapportera om oegentligheter på ett enkelt och tryggt sätt. Bedrägerier och oegentligheter skapar stor skada för dem som utsätts. För företag går värden förlorade och i offentlig verksamhet minskar handlingsutrymmet när skattemedel försnillas. Även respektlösa beteenden såsom mobbning och trakasserier skadar dem som utsätts. För att motverka sådana oönskade brott och beteenden i näringsliv och samhälle är det viktigt att personer som bevittnar eller utsätts signalerar. Syftet med en oberoende visselblåsarfunktion är att göra det tryggt och säkert för medarbetare i företag eller organisationer att rapportera sina observationer utan risk för repressalier.

Hur fungerar Visselblåsartjänsten?

Så fungerar det
 • Anmälan tas emot av KPMG och registreras i systemet. Visselblåsaren får en kvittens på sin anmälan inom 7 dagar.
 • KPMG hanterar och bedömer ärendet.
 • Bedömningen av ärendet skickas till er tillsammans med den ursprungliga anmälan.
 • KPMG återkopplar till visselblåsaren hur ärendet har hanterats. Detta sker inom 3 månader efter att anmälan kom in, enligt gällande lagkrav.
Det här ingår
 • KPMG tillhandahåller en helhetslösning med ett webbaserat rapporteringssystem.
 • Ni får en unik webblänk och ett eget telefonnummer till er egen rapporteringskanal.
 • Webblösningen och telefontjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Det finns även möjlighet att under kontorstid träffa oss för ett fysiskt möte.
Kostnad

Visselblåsartjänsten kostar 2 900 kronor i månaden, och du tecknar den för 1 år i taget.  I priset ingår: 

 • en komplett och säker webbaserad lösning som skyddar din organisation och visselblåsare
 • hantering och bedömning av inkommande ärenden
 • tydliga och enkla instruktioner om hur visselblåsartjänsten ska användas.
...

Kräver ditt ärende en vidare utredning?

Om något ärende kräver en djupare utredning kan vi bistå med det praktiska arbetet såsom intervjuer, granskning av dokument, analys, avrapportering och rekommendation. Våra oberoende och erfarna specialister hjälper dig med ärendet från början till slut.

Få en kostnadsfri expertkonsultation och demo!

Tillsammans tittar vi på hur din organisation kan uppfylla lagkravet, vilken lösning som kan vara bäst för dig eller andra frågor du kan ha.

Få hjälp med att skräddarsy tjänsten efter just din organisation

Få tips och råd av experterna med lång erfarenhet

Få hjälp med implementering och användning

Olof Matson

Ansvarig – Visselblåsartjänsten – KPMG Sverige

olof.matson@kpmg.se

+46 73 146 44 48

Lär dig mer om visselblåsning

Vanliga frågor och svar